GLT TUBE

GLT TUBE är ett hållbart LED-lysrör av oöverträffad kvalitet med en enastående ekonomisk och miljömässig balans för professionellt bruk. 

Tekniska fördelar

Elektroniken består av 100% SMD-komponenter och är helt automatiserad i de mest moderna produktionsanläggningarna i Tyskland. Detta garanterar den längsta livslängden, den lägsta förbrukningen och en genomgående hög tillverkningskvalitet. GLT TUBE är ENEC-certifierad och uppfyller alla relevanta normer, inklusive EN62776. Den är konstruerad för temperaturintervaller från -40° C till +70° C och överskrider därmed det föreskrivna standardtemperaturområdet (-20° C till +60° C).

Fraunhofer IBP bekräftar fördelar 

En studie av Fraunhofer Institut  på uppdrag av Energie Baden-Württemberg AG bekräftar att fördelen i EF3.0 Climate Change impact-kategorin uppnås efter 15 dagar jämfört med lysrör och efter 101 dagar jämfört med jämförbara LED-rör - klicka härklicka här

EPD - miljöcertifiering

GLT TUBE är det första LED-lysrör som certifierats av Institut Bauen und Umwelt e.V. med Environmental Product Declaration (EPD) enligt internationella standarder ISO 14025 och EN 15804. Med denna högsta miljöcertifiering är GLT TUBE återigen en pionjär inom hållbarhetsområdet. I nära samarbete med Fraunhofer IBP utvärderades all energi- och miljöpåverkan från GLT TUBE av oberoende revisorer och experter under hela produktens livscykel. Från utvinning av råvaror till transport, installation, förbrukning av primärenergi till retur, reparation, återanvändning och slutlig återvinning av råvarorna. EPD kan nås i form av ett datablad och görs allmänt tillgänglig via IBU-plattformen. Klicka härKlicka här för att ladda ner. 

Sänk kostnader direkt

GLT TUBE sänker omedelbart dina elkostnader med upp till 80% och genom den betydligt längre livslängden och högre effektiviteten jämfört med andra LED-lysrör undviks dyra underhållskostnader. Tack vare vårt unika hyreskoncept kan du byta till LED-teknik snabbt och enkelt utan att binda kapital: Sparandet börjar från första minuten.

Återvinningsbar och ekologisk hållbar

GLT TUBE är till 90% återvinningsbar och skiljer sig från andra engångslampor genom att den återvinns och återanvänds som råvaror. I slutet av livslängden eller efter hyresperiodens slut tar vi tillbaka dina GLT TUBES. Det återanvändbara systemet i GLT TUBE är unikt på LED-marknaden och gynnar vår miljö.

Förstklassig ljuskvalitet

GLT TUBES ljusspektrum motsvarar dagsljus. Färger återges naturligt och ljusflödet är stabilt utan flimmer. Den skadliga UV-ljuskomponenten i traditionella lysrör existerar inte i GLT TUBE: hud och ögon skonas. GLT TUBE är även splitterfri och innehåller inga skadliga ämnen som t.ex. kvicksilver. Således håller bland annat mat och andra känsliga varor längre och kan belysas enligt norm.

GLT TUBE finns i fyra standard färgtemperaturer 3000K, 3500K, 4000K och 5000K. Den senare motsvarar vårt naturliga dagsljus och är särskilt lämpligt för rum där prestanda krävs. Den högre blåandelen förbättrar koncentrationen och främjar kroppens egen vitamin D-absorption. Kåpa med olika ljusspridningar finns tillgängliga för att matcha förhållandena på plats.

Produkttyper

GLT TUBE finns som ersättning för T8 och T5 lysrör i alla standardlängder. Beroende på modell erbjuder vi fyra färgtemperaturer (3000K, 3500K, 4000K och 5000K) samt tre olika kåpor (Milky, Diffuse, Clear). Du hittar en GLT TUBE för alla användningsområden:

• GLT TUBE ++
Standard GLT TUBE - maximal energieffektivitet och livslängd för nästan alla applikationer.

• GLT TUBE Supreme Performance
Förstklassigt ljus och maximal livslängd med lägst energiförbrukning (energieffektivitetsklass A).

 

Nedan hittar du databladen för alla GLT TUBE-modeller. Beroende på dina behov kan ljusvinkeln förinstalleras till 0°, 45° och 90°.

Enkelt utbyte

GLT TUBE installeras snabbt, enkelt och säkert. Du kan själv byta ut lysrör i armaturer med magnetiskt drivdon. Byte av lysrör i armaturer med HF-don måste utföras av en fackman.

Magnetiskt drivdon med glimtändare

För armaturer med magnetiskt drivdon, byt ut glimtändaren mot en dummy. Montera sedan GLT TUBE istället för det gamla lysröret.

HF-don

Montering av GLT TUBE i en armatur med HF-don måste utföras av en fackman. Tack vare den direkta strömförsörjningen till GLT TUBE finns ingen störfaktor och driftsäkerheten ökar.

Köpa eller hyra

Vårt schweiziska moderbolag GLT Rent AG erbjuder okomplicerade, intelligenta och flexibla hyresmodeller. Dessa möjliggör omedelbara besparingar utan initiala ansträngningar och kapitalåtaganden. Vid behov kan GLTs montörer utföra bytet snabbt och smidigt så att medarbetarna knappt märker omställningen. Ditt företag drar nytta av massiva energibesparingar från första dagen, utan risk.

Certifikat & Normer


Stäng