Hållbarhet

Vårt dagliga handlande bestäms av vårt uppdrag att drastiskt minska energiefterfrågan i Europa genom effektiv och cirkulär belysning, att öka företagens lönsamhet och att främja en cirkulär ekonomi. Det är därför vi tillverkar uteslutande i Tyskland och designar våra LED-rör energieffektiva, hållbara och återvinningsbara. På så sätt bidrar vi till att nå de europeiska klimatmålen. Denna hållbarhetsstrategi är fast förankrad i vårt företags DNA. 

Kvalitet och maximal energieffektivitet

Vår märkesprodukt, GLT TUBE, är ENEC-certifierad enligt den internationella standarden IEC/EN 62776 för LED-lysrör för temperaturintervall mellan -40°C och +70°C och, enligt EU:s gällande riktlinjer för ekodesign, kan GLT TUBE göra anspråk på titeln "bäst teknik som finns på marknaden". Detta sparar omedelbart upp till 80 % driftskostnader och CO2-utsläpp jämfört med konventionella lysrör. Tack vare denna enastående kvalitet och livslängd har vi erbjudit intelligenta och flexibla uthyrningsmodeller i mer än 10 år. Dessa möjliggör omedelbara besparingar utan att binda kapital.

Circular Lighting

GLT TUBE tillverkas uteslutande i Tyskland och är 90 % återvinningsbart. Oavsett om du köper eller hyr - efter utgången av livslängden eller efter utgången av hyresperioden tar vi tillbaka GLT TUBES, reparerar dem eller återför råvarorna till kretsloppet. Det återanvändbara systemet i GLT TUBE är unikt på LED-marknaden och gynnar vår miljö direkt. 

Miljövarudeklaration EPD

Hållbarhet måste utvärderas. Därför låter vi oss utvärderas och avslöjar alla miljörelevanta egenskaper hos vårt LED lysrör, GLT TUBE. Oavsett om råvaror, produktkomponenter, produktionsprocess, transport eller återvinning – varje steg verifieras av oberoende revisorer och miljöpåverkan analyseras utifrån livscykelbedömningar över hela produktens livscykel. I form av en EPD (Environmental Product Declaration) enligt internationella standarder ISO 14025 och EN 158074 kan uppgifterna nås på hemsidan för Institut Bauen und Umwelt e.V. (länk).

Fraunhofer IBP bekräftar fördelar

Ett arbete som slutfördes i maj 2022 av Fraunhofer Institute for Building Physics IBP på uppdrag av EnBW Energie Baden-Württemberg AG bekräftar fördelarna med GLT TUBE genom att använda exemplet med GLT TUBE 150 i EF3.0 kategorin klimatförändringspåverkan jämfört med jämförbara konkurrerande produkter. Jämfört med fluorescent lysrör har GLT TUBE en fördel efter bara 15 dagar, jämfört med LED-lysör efter 101 dagar. Energieffektiviteten och resurseffektiviteten hos GLT TUBE betonas särskilt. Du kan se en sammanfattning av arbetet här.

News


Stäng