Var kommer vår el ifrån?

European Green Deal är ambitiös: världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Övergången till e-mobilitet ska hjälpa till. Detta gör den ökande efterfrågan på el till ett tema och frågan är: var kommer vår elektricitet ifrån och är den ren?

Vi använder mer och mer el

Vår vardag blir alltmer elektrisk, ingenting fungerar utan "E". Vem har inte en smartphone, bärbar dator, surfplatta eller tv som också kan anslutas till Internet om de vill numera? Vem vill inte ha en elcykel? Vem använder inte en elektrisk tandborste, elektriska köksapparater och många andra användbara vardagshjälpmedel som borde göra våra liv enklare? Alexa, Smart Home - allt detta tas för givet idag och glöms lätt bort när vi frågar oss själva varför vi använder mer och mer el. Och naturligtvis digitaliseringen av arbetslivet, övergången till e-mobilitet och elbaserade processer som till exempel eldrivna värmesystem, som krävs av politiker. För att uppnå alla planerade klimatmål 2030 kommer det europeiska elbehovet att vara nästan en femtedel högre än tidigare antaget.

Var kommer vår el ifrån idag?

Aktuella siffror som publicerats av Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISEAktuella siffror som publicerats av Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE bevisar: Omkring 57,5% av elmixen som kom ur våra uttag under första halvåret 2021 genererades konventionellt. Med cirka 38% har kolkraften den största andelen, resten delas mellan kärnkraft, olja och gas. Så det mesta av elen kommer fortfarande från smutsiga energikällor. 

Att spara el är på dagsordningen - nu och omedelbart

Utöver den långsiktiga omställningen till förnybar energi är en omedelbar minskning av energiförbrukningen av avgörande betydelse för att minska både utsläpp och energikostnader för konsumenter och industri. Inom EU bör till exempel en total minskning på 36–39% för slutlig energi och primärenergiförbrukning ske fram till år 2030.EU bör till exempel en total minskning på 36–39% för slutlig energi och primärenergiförbrukning ske fram till år 2030. Först och främst ska efterfrågan på el täckas genom ökad energieffektivitet för produkter som redan finns på marknaden och genom en hållbar förändring av konsumentbeteendet i vårt samhälle.  

Power guzzlers: Föråldrad belysning

En enkel och snabb åtgärd är att konvertera föråldrade och ineffektiva belysningssystem till hållbart och effektivt LED-ljus. Eftersom belysning står för en femtedel av den globala elförbrukningen - om exempelvis bara 5% av de 500 miljoner lysrör som brinner permanent i Tyskland ersätts med LED-lysrör, skulle ett av de sex aktiva kärnkraftverken i Tyskland kunna stängas av. 

 

Läs mer från oss: I nästa artikel om ämnet "Spara el" kommer vi att förklara exakt hur en elräkning är sammansatt och vad som ligger bakom de enskilda pristyperna.


Stäng