Uppfyller dina ljuskällor europeiska standards?

Från och med den 1 september 2021 förbjuder nya europeiska förordningar om energieffektivitet tillverkningen av traditionella och ineffektiva lampor. Vi på German LED Tech har den hållbara lösningen: GLT TUBES.

I slutet av 2019 utfärdade Europeiska kommissionen ett uttalande och publicerade de nya ekodesignkraven för ljuskällor med förordning (EU) 2019/2020. I den nya förordningen omorganiserades den miljövänliga designen samt märkningen av energiförbrukningen för lysmedel, lampor och annan elektronisk utrustning. Vad betyder det konkret?

Farväl till T8-FL lysrör

Speciellt inom lampindustrin fanns det fortfarande outnyttjad potential att spara energi trots de första reglerna 2009 (slutet på den klassiska glödlampan) och 2012 (miljövänlig design av LED-lampor). Som ett resultat analyserades de tekniska, ekologiska och ekonomiska aspekterna av ljuskällor och användarbeteende. Slutsats av utredningarna: Reglerna för ljuskällor har uppdaterats och en enhetlig formel för beräkning av energieffektivitet har definierats. Energianvändning i användningsfasen liksom kvicksilverinnehållet anses nu vara viktiga miljöaspekter. Standardlysmedel som T8-FL lysrör uppfyller inte längre de nya effektivitetskraven. Även om de är bästsäljande kommer dessa inte längre att släppas ut på marknaden från och med september 2021.

Nya krav på ljuskällor

På lång sikt ska en resurseffektiv cirkulär ekonomi skapas, vilket innebär att framtida ljuskällor måste vara utbytbara och återvinningsbara. Det krävs också att vissa referensvärden måste följas för LED-belysning med avseende på ljuseffektivitet, maximal tillåten strömförbrukning, färgåtergivning, ljusfördelning och energieffektivitet. Belysningsmedlen ska vara kompatibla, hållbara och utbytbara av alla med så få felkällor som möjligt.

Hållbar lösning: GLT TUBE

Vår GLT TUBE överstiger bevisligen alla nödvändiga referensvärden och kan göra anspråk på titeln "bästa tillgängliga teknik på marknaden". Med GLT TUBE kan upp till 80% av driftskostnader sparas omedelbart jämfört med traditionella lysrör. Produkten är inte bara förstklassig när det gäller energiförbrukning och livslängd, utan också ljuskvaliteten: GLT TUBES ljusspektrum motsvarar till stor del dagsljus och är flimmerfritt. Dessutom är GLT TUBE 90% återvinningsbar och det enda återanvändbara lysröret på LED-marknaden.

Kontrollera ljuskällorna du använder och konvertera dem till hållbara och högkvalitativa GLT TUBESGLT TUBES från German LED Tech i god tid.


Stäng