Teknik omställning

Sedan slutet av 2015 har det varit en skyldighet att genomföra en energi audit för stora företag och kommuner.

Stäng