Spara omedelbart utan att investera

Behovet av att byta till LED har nått samhället och är ekonomiskt och ekologiskt sinnfullt. För detta ändamål har EU antagit nya regler för att främja övergången till denna effektiva belysningsteknik.

Vid första anblicken är de högre anskaffningskostnaderna avskräckande. Detta leder till att man köper olämpliga billiga produkter, som dock motverkar den avsedda utvecklingen.

Flexibelt hyreskoncept

Det flexibla GLT-uthyrningskonceptet erbjuder B2B-kunder finansieringslösningar för en omedelbar övergång till effektiv och hållbar LED-belysning utan att binda kapital. Kunden kan bokföra övergången som kapital såväl som driftskostnader genom att antingen ingå ett hyresavtal med en viss löptid på 5 år eller ett hyresavtal på obestämd tid med en uppsägningstid på 9 månader i slutet av ett kvartal. Att se belysning som en driftskostnad har en omedelbar positiv effekt på företagets resultat.

Omedelbar besparing möjlig

I vilket fall som helst är fördelen en omedelbar besparing på upp till 60% av belysningskostnaderna samt ett ekologiskt bidrag genom minskning med 80% av energikostnaderna och 80% av koldioxidutsläppen jämfört med konventionell belysning.

Beräkna din besparingspotential här: German LED Tech kalkylatorGerman LED Tech kalkylator


Stäng