Sju gånger mer förnunftigt än ett vindkraftverk

2 miljoner EUR investering i hållbara GLT TUBES ger 7 gånger mer kWh-besparingar än ett vindkraftverk kan generera för samma investeringsbelopp.

Lysrör är gigantiska elslukare och används fortfarande i miljoner – uppskattningsvis hänger flera hundra miljoner i bland annat offentliga byggnader, parkeringshus, industriföretag och hälften är i drift varje dag. De bidrar avsevärt till den ihållande höga elförbrukningen. Istället för att spara el och byta ut lysrör, fortsätter elkapaciteten att utökas, som vindenergi i regioner med svag vind. 

4,3 miljoner EUR elbesparing per år med hjälp av GLT TUBES

Ett vindkraftverk med en nominell effekt på 2 000 kWh orsakar anskaffningskostnader på 2 miljoner EUR, vilket leder till en inkomst för slutkunden på ca 630 000 EUR per år (18 % utnyttjande). Samma investering på 2 miljoner EUR i energieffektiva LED-lysrör som GLT TUBE ger slutkunden en elbesparingar på 4,3 miljoner EUR per år. Utan uppföljningskostnader som dyra underhållskostnader. Det är därför det är vettigt att byta ut lysrören först, innan man överväger att investera i vindkraftverk.

Hur mycket ström producerar ett vindkraftverk*?

Exempel 1:

Vindkraftverk i inlandet, mediokert läge med lågt antal fulla timmar
Användning/år: 17 % - 20 % 
Märkeffekt: 2 000 kW
Fulla timmar/år: 1 720 h
Årlig produktion: 3 530 MWh

Exempel 2:

Vindkraftverk nära kusten, blåsigt läge, högt antal fulla timmar
Användning/år: 40%
Märkeffekt: 5 500 kW
Fulla timmar/år: 3 050 h
Årsproduktion: 19 300 MWh

Byt 1:1 till GLT TUBE och spara energi

Investeringen lönar sig om du byter ut lysrör 1:1 i befintliga armaturer enligt den internationella standarden IEC EN 62776 mot energisnåla LED-lysrör såsom GLT TUBE. Detta minskar inte bara elförbrukningen med upp till 80 %, utan är också extremt miljövänligt och hållbart genom att upprätthålla den standardiserade belysningsinfrastrukturen. Det finns inga underhållskostnader, efter ombyggnaden kan lamporna även bytas utan elektriker.

Light-as-a-Service utan investering

GLT TUBES kan även installeras via Light-as-a-Service utan någon investering. Du sparar från dag ett utan att binda kapital. Företaget GLT Rent AG tillhandahåller finansiering inklusive montering och garanterar en belysning utan underhållskostnader eller risker.

 


Stäng