Riktigt byte till LED-belysning

Inte alla byten till LED är vettiga: Digitala LED-system överensstämmer ofta inte med standarder och skapar därmed beroenden. LED retrofit motverkar detta genom att göra ljuskällorna kompatibla med den befintliga infrastrukturen.

Tyvärr går utvecklingen av LED-belysningssystem inte alltid i rätt riktning: Många belysningstillverkare tillverkar sina egna, ofta digitala system som inte är kompatibla med vanliga (DIN / EN) ljuskällor. Så här skapas artificiella beroenden. Efter livslängdens slut måste dessa engångssystem kasseras helt och hållet. De har även ofta onödiga felkällor som t ex styrning av varje enskild armatur via DALI eller WLAN. Detta resulterar i höga underhållskostnader. Varje felkälla i taket bör undvikas. De beroenden som skapas av speciallamporna genererar också i ytterligare fraktkostnader och påverkar de totala driftskostnaderna negativt.  

Under lång tid verkade marknaden för LED-rör vara oattraktiv för europeiska belysningstillverkare och överlämnades helt till asiatiska tillverkare. Dessa översvämmade oss med enorma mängder billiga, kortlivade LED-rör av plast och glas - en katastrof ur ekologisk synvinkel. 

Alternativet: LED-rör av hög kvalitet från Europa

Det finns ett framtidsorienterat alternativ till de kortlivade LED-rören: LED-retrofit - en enkel, ekonomisk, hållbar och miljövänlig konvertering av befintliga system som också kommer att hålla i decennier. De standardiserade armaturerna har funnits i mer än 80 år och kan uppgraderas och förses 1:1 med effektiva, kompatibla LED-ljuskällor. LED-retrofit är lätt att använda för alla - även utan specialistkunskap.

De högkvalitativa LED-rören som utvecklats för detta ändamål är gjorda av aluminium, är 100% okrossbara och utrustade med en högpresterande strömförsörjning och särskild värmestyrning. LED-rören tillverkas i Tyskland och är 90% återvinningsbara. Kort sagt: en ekologiskt och ekonomiskt vettig lösning för alla tillämpningsområden! 

Belysning som en viktig del av elbehovet

Politiker har insett problemet med inkompatibla LED-belysningssystem och skapat en uppsättning regler för detta med EU:s nya riktlinjer för ekodesign. Industrin och de enskilda kommunerna ligger dock fortfarande efter med konverteringen till LED-retrofit. Belysning står för 20% av världens elbehov. En imponerande siffra när man tänker på att 70% av denna belysning fortfarande består av elslösande och giftig teknik som t ex kvicksilverhaltiga FL-lysrör. Om dessa lysrör byttes ut mot moderna LED-rör kunde den globala energiförbrukningen minskas med ca 12%.  

Agera och minska inflationsdrivande «energikostnader»

Budskapet för industrin är enkelt: ersätt föråldrad belysning med högkvalitativa LED-rör så att energikostnader kan sparas omedelbart och överföras till konsumenter. Ett viktigt steg i rätt riktning. Eftersom den för närvarande stigande inflationen till stor del beror på den kraftiga ökningen av energikostnaderna inom alla ekonomiska områden.  

Vill du veta mer om hur LED-retrofit fungerar? German LED Tech hjälper dig gärna som ett team av experter för LED-belysningssystem. 


Stäng