Övervinna energikrisen med energi- och resurseffektivitet

Hur dämpas den stigande inflationen med energi- och resurseffektiva system och hur minskar vi omedelbart vårt energiberoende. Samt vikten av effektiv belysning.

Hjälppaket får energipriserna att stiga

Utbud och efterfrågan bestämmer priset - detta är grunderna i marknadsekonomin. Kollapsen i den ryska olje- och gastillgången samtidigt som efterfrågan är konstant får våra energipriser i Europa och inflationen att skjuta i höjden. För att mildra konsekvenserna för befolkningen planerar Europas olika regeringar hjälppaket på flera hundra miljarder euro för alla drabbade hushåll. Detta kan glädja medborgarna på kort sikt, men det bortser från ett faktum som är viktigt för marknadsekonomin: denna åtgärd är dyr, driver på efterfrågan och gör att priserna och därmed inflationen fortsätter att stiga. För att kompensera, planeras att återaktivera eller utöka fossila bränslekällor som har tagits ur drift, såsom kärnkraft eller klimatskadande brunkolseldande kraftverk och terminaler för flytande gas. Det gör att våra gemensamma klimatmål ligger långt borta och uppföljningskostnader uppstår redan idag.

Övervinna energikrisen med en investeringsoffensiv

Den erkända Think Tank Agora Energiewende publicerade nyligen en artikel med ett anmärkningsvärt motförslag till ett antiinflationspaket, där vi ”strukturellt kan övervinna den fossila energikrisen och samtidigt stärka klimatskyddet *1). Detta bör vara möjligt bland annat med en investeringsoffensiv inom förnybar energi, energieffektivisering och elbaserade system inom industri och byggnader. Det finansieras via ett antiinflationspaket som skulle vara helt självfinansierande genom besparingarna på import av fossil energi.

"Med energieffektivitet, förnybar energi och konsekvent inträde i den cirkulära ekonomin kan vi permanent ersätta fossil energiimport och säkra överkomliga energipriser. Vårt åtgärdspaket har en trippeleffekt – för klimatskydd och energisäkerhet och mot inflation”, säger Simon Müller, Tysklandschef för Agora Energiewende.

Effektiv belysning som en del av lösningen

Grundaren och VD för German LED Tech GmbH, Stefan Svanberg, bekräftar att vi måste agera målmedvetet och inte bråka om medel som elektricitet och pengar: "Bara genom att byta ut alla elslukande och giftiga lysrör som fortfarande är installerade mot moderna LED-lysrör kan vi omedelbart spara 9% av den totala elförbrukningen. Det är mer naturgas än vad vi importerade från Ryssland för att generera el 2021 **2). Och ett utbyte mot modern LED-teknik som energisnåla GLT TUBEs är omedelbart möjligt  - utan investeringar tack vare den flexibla hyresmodellen från German LED Tech. 

 

*1): Agora Energiewende, Pressmeddelande 2022.11.03: „Wie Deutschland gestärkt aus der fossilen Energiekrise kommt“„Wie Deutschland gestärkt aus der fossilen Energiekrise kommt“

**2): Fraunhofer-Institut: Strom-Report 2021


Stäng