"Omställningen till LED har enorma besparingspotentialer"

Genom att byta till LED-belysning i allmänna utrymmen kan ännu mer energi sparas.

Stäng