Kvicksilverförbud förseglar slutet för FL-lysrör

Slutet för T5- och T8-lysrör från och med den 24 augusti 2023 är ett faktum. Eftersom Europeiska Unionen nu förbjuder tillverkningen av alla lampor som innehåller kvicksilver från och med denna tidpunkt.

Även om kvicksilver i elektrisk och elektronisk utrustning har varit förbjudet sedan 2006, har undantag för T5 och T8 lysrör upprepade gånger godkänts. Företag och kommuner är just nu upptagna med omställningen till LED. Därför har efterfrågan på standardiserade LED-lysrör ökat kraftigt de senaste månaderna.

EU-Kvicksilverförordning

"Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som utgör en betydande global risk för människors hälsa, ekosystem och naturlig flora och fauna."1 Senast den 24 augusti 2023 kommer det inte finnas mer kvicksilver i glödlampor. Dessa omfattas av EU-direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, eller förkortat RoHS-direktivet.2 Direktivet har nyligen anpassats och säkerställer att miljöskadliga ljuskällor fasas ut.3

Hälsosamt ljus måste vara standard

Artificiellt ljus med modern LED-teknik är hälsosamt, effektivt och hållbart. Hälsosamt ljus ska vara standard i ansvariga företag, myndigheter och samhällen så snart som möjligt. Till gagn för medarbetare och miljö.

LED retrofit enligt DIN EN 62776 skyddar och spar resurser

Renovera – men hur? LED retrofit är den hållbara renoveringslösningen. Det skyddar miljön genom att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen samtidigt som det sparar resurser. Gamla lysrör ersätts 1:1 med effektiva LED-lysrör. Så stor del som möjligt av den befintliga standardiserade infrastrukturen av lampor och armaturer bör bibehållas. Efter uppgraderingen får kunden ett standardiserat system som kommer att vara toppmodernt i framtiden. Lamporna med standardiserade uttag kräver nu inget underhåll och inga reservdelar i framtiden. De kan drivas oberoende av tillverkare och bytas utan elektriker. 

Alternativet för kommersiella användare är GLT TUBES Made in Germany

GLT TUBEs från German LED Tech har utvecklats speciellt som LED-retrofit för kommersiellt bruk. De är högkvalitativa och hållbara LED-lysrör för T5/G5 och T8/G13 uttag. De är gjorda av aluminium, är 100 % splitterfria, har en integrerad högpresterande strömförsörjning och speciell värmehantering. De är tillverkade i Tyskland, är 90 % återvinningsbara och återförs till kretsloppet via ett unikt återanvändbart system. De är ENEC-certifierade enligt EN 62776. Sannolikheten för fel på GLT TUBE under den minsta livslängden på 50 000 timmar är mindre än 1 %. Mer information härhär.

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 från den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 från den 22 oktober 2008.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU från den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetad) Text med EES-relevans.
3 Kommissionens delegerade direktiv (EU) från den 16 december 2021 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU när det gäller ett undantag för användning av kvicksilver i linjära lysrör för allmänbelysning.

 


Stäng