Grossbeerens kommun tar ansvar

Grossbeerens kommun i Berlins storstadsområde med 7 500 invånare agerar på ett särskilt ansvarsfullt sätt och har gjort allt rätt i tider med höga energipriser.

Kommunens företrädarna insåg tidigt tidens tecken och satsade på en grön framtid. Sedan 2015 har hela belysningen gått över till energisnåla GLT Tubes från German LED Tech. Detta sparar Grossbeeren cirka 1 miljon kWh el årligen eller 72 % av dess tidigare energi- och underhållskostnader. 

Oavsett om det är rådhuset, daghemmen Löwenzahn und Spatzen, Ottfried-Preussler-skolan, ungdomsklubben, sällskapsrummen i bygemenskapen Diedersdorf eller brandkåren – cirka 9 000 energieffektiva och hållbara GLT Tubes ersätter nu gamla, giftiga lysrör. Grossbeeren ger därmed ett viktigt bidrag till framgången med energiomställningen och till klimatskyddet. Tack vare de lägre utgifterna finns medel tillgängliga för andra investeringar.

Under ombyggnaden fick Grossbeeren nära stöd av German LED Tech, till exempel med installationen av lamporna eller genom kontinuerliga beräkningar av lönsamhet. Jämförbara LED-lysrör utvärderades inför varje etapp. GLT Tubes har upprepade gånger segrat tack vare sin enastående energieffektivitet och hållbarhet. Beviset - sedan starten av bytet för 10 år sedan har inga reklammationer på GLT Tubes registrerats. 

Om varje kommun och varje företag skulle förhålla sig som Grossbeeren och gå över till modern LED-belysning skulle vi kunna minska den totala elförbrukningen med 9 %. 


Stäng