EPD - Miljöcertifikat för GLT TUBE

GLT TUBE har certifierats med Environmental Product Declaration (EPD) av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Den är nu erkänd som en LED-ljuskälla för hållbart byggande i enlighet med de internationella standarderna ISO 14025 och EN 15804.

Environmental Product Declaration (EPD)

I mer än tio år har vårt uppdrag varit att producera en oöverträffad kvalitet av energieffektiva, hållbara och hållbara LED-lysmedel. Vår varumärkesprodukt, GLT TUBE, var det första LED-lysmedel som certifierades med EPD (Environmental Product Declaration) av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

EPD och dess betydelse

EPD (Environmental Product Declaration) är en miljöproduktdeklaration enligt internationella standarder ISO 14025 och EN 15804 och är internationellt erkänd. Den sammanfattar all energi- och miljöpåverkan av en produkt, såsom förbrukningen av primärenergi och råvaror och effekterna av transporter samt alternativen för reparation och återvinning. Varje steg verifieras av oberoende revisorer och experter. Miljöpåverkan dokumenteras utifrån livscykelbedömningar inte bara över den tid produkten används, utan över hela produktens värdekedja.

Grunden för att ställa ut en EPD är resultaten av utvärderingen av produktens livscykel (Life Cycle Assessment). EPD görs allmänt tillgänglig i form av ett datablad. Detta gör att användaren kan se jämförbara, kvantitativa data om en produkts ekologiska värdekedja under hela dess livslängd. Internationell standardisering skapar transparens och möjliggör enkel produktjämförelse.

EPD offentligt tillgänglig på IBU:s hemsida

I november 2023 utfärdade Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) framgångsrikt miljövarudeklarationen för GLT TUBE. EPD är nu allmänt tillgänglig via IBU-plattformen i form av ett datablad. Beviljandet av EPD understryker German LED Techs höga standarder för objektivitet, transparens, kvalitet och hållbarhet för GLT TUBE.

Fördelar för företag vid användning av GLT TUBE med EPD​

Följande fördelar uppstår för B2B-kunder och kommuner vid användning av GLT TUBE med EPD-certifikat:

  • GLT TUBE är certifierad som ett LED-lysmedel för hållbart byggande (erkänt som ett hållbarhetscertifieringssystem för byggnader).
  • GLT TUBE är en viktig byggsten för hållbarhetsstrategier för företag, organisationer och offentlig sektor. En hälsofrämjande arbetsmiljö blir alltmer en strategisk framgångsfaktor för att behålla medarbetare och attrahera nya medarbetare.
  • GLT TUBE som ljuskälla möjliggör certifierad mätning och utvärdering av belysningens energi- och miljöpåverkan och ökar värdet på fastigheten.

HärHär kan du ladda ner EPD för GLT TUBE.


Stäng