Spara energi och gör gott

För fjärde året i rad tilldelades GLT det prestigefyllda German Business Award som "Bästa LED-belysningstillverkare 2023 - Europa".

Vi belönades återigen för vårt konsekventa tillvägagångssätt för att producera LED-lampor 100 procent hållbart i Tyskland och för att drastiskt minska energikraven i Europa genom effektiv och cirkulär belysning.

Vi låter oss utvärderas vetenskapligt. Vår märkesprodukt, GLT TUBE, var den första LED-lampan på marknaden som certifierades med miljöproduktdeklarationen (EPD) av Institut Bauen und Umwelt e.V. GLT TUBE är nu erkänt som en LED-lampa för hållbart byggande enligt internationella standarder 14025 och EN 15804. All energi- och miljöpåverkan från GLT TUBE har sammanfattats, såsom förbrukningen av primärenergi och råmaterial eller effekterna av transporter och alternativen för reparationer och återvinning. Varje steg har verifierats av oberoende revisorer och experter. Miljöpåverkan dokumenterades baserat på livscykelbedömningar över hela GLT TUBEs värdekedja.

EU Business Award*

Sedan 2007 har EU Business Award hedrat innovatörer, framgångshistorier och etiska entreprenörer i den europeiska ekonomin. Priserna delas ut av den fasta övertygelsen att ekonomin spelar en nyckelroll för att ta itu med de stora problemen som Europa och världen står inför: klimatförändringar, arbetslöshet, pågående konflikter, utbredd fattigdom.

*Källa: EU Business NewsEU Business News


Stäng