Samarbetsavtal med Dussmann Service Deutschland GmbH

Nytt strategiskt partnerskap för hållbara lösningar inom facility management

Aspach, 12 april 2022. Tack vare vårt nya strategiska partnerskap med Dussmann Service Tyskland kommer både befintliga och nya kunder hos Dussmann Service att få möjlighet att modernisera sina belysningssystem med GLT tubes på ett hållbart, energibesparande sätt och utan någon organisatorisk ansträngning.

GLT Tubes, tillverkade i Tyskland, är återvinningsbara, återanvändbara LED-lysrör och står för utmärkta värden när det gäller ekonomi och miljökompatibilitet. De kan göra anspråk på titeln "bästa tekniken på marknaden" enligt de nya riktlinjerna för ekodesign från Europeiska Unionen.

Hållbar lösning för facility management

Samarbetet är ett uttryck för strävan efter hållbara lösningar inom facility management, vilket Dussmann Service engagerar sig i. Med samarbetet vill partnerna erbjuda sina kunder en hållbar och kompatibel lösning vid byte till LED. Philipp Conrads, VD för Dussmann Service Tyskland: "Detta samarbete passar väldigt bra in i vår hållbara företagskultur, som inte är begränsad till vårt eget tjänsteutbud, utan som vi också aktivt främjar hos våra facility management-kunder, leverantörer och underleverantörer.

Samarbetspartnerna tar ansvar

Samarbetspartnerna visar med sitt engagemang också ansvar för den spända politiska situationen, eftersom bytet av de gamla lysrören till effektiva LED-lysrör innebär enorma energibesparingar och minskar beroenden. Stefan Svanberg, VD för German LED Tech: "Samarbetet med Dussmann Service ger inte bara kunden möjlighet att snabbare uppnå höga kostnadsbesparingar, utan ger också ett ansvarsfullt bidrag till en bättre miljö."


Stäng