För in ljus i parkeringsanläggningar

Det är dags för LED-retrofit: Standardiserade belysningssystem som har testats i många decennier uppgraderas med kompatibla, effektiva LED-lampor. Det är ekonomiskt och miljömässigt vettigt.

GLT TUBE är ett LED-rör med lång livslängd av hög kvalitet. Mer än 260 000 GLT TUBES lyser redan pålitligt upp parkeringsplatser över hela Europa - till exempel i alla parkeringshus i IKEA Schweizparkeringshus i IKEA Schweiz eller Nordstan Garaget i Göteborg. Elektroniken i GLT TUBES framställs helt automatiserad i de mest moderna produktionsanläggningarna i Tyskland. På detta sätt kan vi garantera en lång livslängd, låg förbrukning och LED-lysrörens konstant höga tillverkningskvalitet.

Ett system för framtiden - effektivt, standardiserat som uppfyller alla normer

German LED Tech förlitar sig på standardiserade fattningar, inte på speciallösningar från vissa tillverkare: GLT TUBE är en kompatibel ljuskälla i enlighet med den internationella standarden IEC / EN 62776IEC / EN 62776 för LED-lysrör. Detta motsvarar den globala standarden i mer än 128 länder. Dessutom finns GLT TUBE i alla standardlängder och i alla T8- och T5-fattningarT8- och T5-fattningar. Detta innebär att GLT TUBE kan installeras snabbt, enkelt och säkert: Den befintliga infrastrukturen förblir 1:1 eller behöver bara uppgraderas något före installationen - inget mer. På detta sätt undviker du avfall som skulle uppstå genom att demontera det gamla belysningssystemet och sparar kostnaderna för ett nytt system. Vem som helst kan byta ljuskälla i det standardiserade armaturen i framtiden.

Sänk kostnaderna på ett miljömässigt förnuftigt sätt med GLT TUBES

På parkeringshus och underjordiska garage minskar LED-rören från GLT de viktigaste kostnadsfaktorerna på ett miljömässigt förnuftigt sätt - med besparingar i energikostnader och koldioxidutsläpp på upp till 80 procent. Dessutom är GLT TUBE ENEC-certifieratENEC-certifierat för temperaturintervaller från -40° C till +70° C, vilket gör den motståndskraftig och samtidigt extremt hållbar: På så sätt kan de dyra underhållskostnaderna för LED-belysningssystemen minimeras. GLT TUBE skyddar inte bara miljön på lång sikt, det gör också företaget mer konkurrenskraftigt.  

LED-belysning för mer säkerhet i parkeringsanläggningar

Modern LED-belysning i parkeringsgarage garanterar säkerhet, god orientering och tidig upptäckt av hinder tack vare optimal sikt. GLT TUBE:s ljusspektrum motsvarar till stor del dagsljus. Färger återges naturligt och ljusflödet är stabilt utan flimmer. Den skadliga UV-ljuskomponenten i konventionella lysrör finns inte i GLT TUBE: hud och ögon skonas. GLT TUBE är också splitterfria och fri från skadliga ämnen som kvicksilver.  

Är du intresserad av ett LED-belysningssystem från GLT? Använd vår kalkylatorkalkylator för att beräkna dina besparingar direkt.  


Stäng