Energiaudit rekommenderar LED

ml&s GmbH & Co. KG, baserat i Greifswald, minskade den totala energiförbrukningen i alla delar av företaget med cirka 75% enkelt genom att konvertera till effektiva GLT TUBEs.

Som en del av en energirevision av konsultföretaget EWBi-Group Ingenieurgesellschaft (Berlin), jämfördes alla energiförbrukningsgrupper på ml&s GmbH (Greifswald), en fullserviceleverantör för elektronikindustrin, under 2014/2015.

För att förbättra energieffektiviteten och minska energikostnaderna, rekommenderade EWBi Group olika effektivitetsåtgärder inom alla delar av företaget, inklusive att byta belysningen till LED. Hos ml&s byttes totalt 5 108 lysrör 1:1 mot GLT TUBEs. Den befintliga infrastrukturen av lampor och armaturer lämnades som den är. Vid tidpunkten för uppföljandet av energirevisionen hade ml&s framgångsrikt expanderat med en produktionstillväxt på 35% och ytterligare skiftarbete.

ml&s sparar cirka 75% av energikostnaderna och minskar CO2-utsläppen med samma mängd

En andra energirevision genomfördes 2018 för att utvärdera de genomförda åtgärderna. Resultatet är enastående. Cirka 75% av den årliga energibesparingen hos ml&s kunde uppnås genom att byta ut gamla lysrör med GLT TUBEs, trots utbyggnad av produktion och skiftarbete och därmed längre brinntid för belysningen. Investeringskostnaderna skrivs av inom ett år. Denna positiva balans inkluderar även minskade underhållskostnader på grund av den längre livslängden för GLT TUBEs och lägre CO2-utsläpp. En vettig investering som lönar sig direkt. 

Framgångsrika företag agerar ansvarsfullt

Energirevisionen på ml&s GmbH visar: en omedelbar konvertering av den gamla belysningen till GLT TUBEs ökar företagens lönsamhet och stärker deras miljöbalans. Varje försening kostar värdefull energi och resurser. Det är därför framgångsrika företag som ABB, EnBW, Galeria Karstadt Kaufhof, AVIS Budget, IKEA, Uniper, Deutsche Bahn eller Lantmännen redan använder GLT TUBEs.


Stäng