Hållbarhetspris för German LED Tech

GLT fortsätter sin framgångssaga: Vi fick priset "Sustainable LED Lighting Manufacturer of the Year - Europe" från EU Business News Magazine för våra miljövänliga, återvinningsbara och ekonomiska LED-lysrör.

Denna utmärkelse stärker vårt uppdrag att erbjuda professionella användare över hela världen den mest effektiva och miljövänliga LED-belysningen. På German LED Tech litar vi inte bara på den enastående kvaliteten och hållbarheten hos våra ENEC-certifierade ljuskällor. Vi ser oss också som pionjärer i att underhålla befintliga och standardiserade belysningssystem, som vi uppgraderar enligt den senaste tekniken och utrustar dem med våra högkvalitativa LED-produkter.  

Kombinerade kostnads- och energibesparingar

GLT TUBE är det mest hållbara och effektiva LED-lysröret på marknaden. Det har visat sig överträffa alla ekodesignkrav* som krävs av EU, såväl som alla krav för återvinningshantering*. Av denna anledning kan GLT TUBE göra anspråk på titeln "bästa teknologin som finns på marknaden". Tack vare vårt unika hyreskoncept kan våra kunder dra nytta av omedelbara energi- och CO2-besparingar på upp till 80% – utan att binda kapital.

Nöjda kunder efter konvertering

Under de senaste tio åren har många stora industrikunder och många inom offentlig sektor gått över till belysning från German LED Tech. Resultaten på ekonomi såväl som på CO2-reduktion och belysningskvalitet efter konverteringen till konventionella lampor visar tydligt att detta är framtidens väg. Våra referenser med exakta nyckeltal om lönsamhet kan ses här.

I linje med European Green Deal

Belysningen från German LED Tech är i enlighet med de nyskapade EU-direktiven om European Green Deal. GLT har forstått: Om vi ​​vill uppnå de önskade klimatmålen måste vi ta hänsyn till inte bara energieffektivitet utan också hållbarheten och möjlighet till konvertering hos ljuskällor och standardiserade belysningssystem. Det är det enda sättet vi kan byta till LED på ett miljövänligt sätt och undvika onödigt slöseri, beroenden och enstaka inköp.

EU Business Award**

Sedan 2007 har EU Business Award hedrat innovatörer, framgångshistorier och etiska entreprenörer i den europeiska ekonomin. Priserna delas ut av den fasta övertygelsen att näringslivet spelar en nyckelroll för att ta itu med de stora problemen som Europa och världen står inför: klimatförändringar, arbetslöshet, pågående konflikter, utbredd fattigdom. Vårt team ger dig gärna mer information om våra effektiva, hållbara och hållbara GLT-lysrör "Made in Germany".

 

*Kommissionens förordning (EU) 2019/2020 av den 1 oktober 2019 om ekodesignkrav för ljuskällor och separata driftdon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av förordningar (EG) nr 244/2009, (EG) nr 245/2009 och (EU) nr 1194/2012 från kommissionen.

* Europeiska kommissionen: "En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin KOM (2020) 98 final"

**Källa: https://www.businessawardseurope.com/about


Stäng